Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมใจสมัคร “จิตอาสาเฉพาะกิจ” งานพระราชพิธีถวายพระราชทานเพลิงศพ

pll_content_description

 วันที่ 27 กันยายน 2560  นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมใจสมัคร “จิตอาสาเฉพาะกิจ” งานพระราชพิธีถวายพระราชทานเพลิงศพ ณ ที่ทำการอำเภอเมืองสิงห์บุรี 

 

    

   

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP