Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมโครงการหมู่บ้านช่าง สร้างสรรค์งานในชุมชน

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมโครงการหมู่บ้านช่าง สร้างสรรค์งานในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพแรงงานในชุมชนสาขาอาชีพช่าง ให้ได้รับการอบรมความรู้และทักษะเพิ่มเติมในสาขาช่างตามความต้องการของชุมชน และมีรายได้เพิ่มขึ้น  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 036-507199

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดหลักสูตรตามลิงค์ด้านล่างนี้  

http://singburi.mol.go.th/node/26987

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP