Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจสถานบริการ

pll_content_description

 วันที่ 23 พ.ค. 2560 เวลา 20.00 น. นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ง่อยจันทร์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมกับชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ และพื้นที่เสี่ยงต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และการค้าประเวณี ในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ณ อ.เมืองสิงห์บุรี จำนวน 3 แห่ง

1.ร้านตำนานเมือง
2.ร้านดื่มกิน
3.ร้าน ต๊ะ โอเกะ
ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
     
 
     
 
     
 
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP