Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ และพื้นที่เสี่ยงต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และการค้าประเวณี ในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

pll_content_description

 วันที่ 31 พ.ค. 2560 เวลา 20.00 น.  นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ง่อยจันทร์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมกับชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ และพื้นที่เสี่ยงต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และการค้าประเวณี ในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ณ อ.ค่ายบางระจัน จำนวน 3 แห่ง

               1. ร้านศรีทอง คาราโอเกะ
               2. ร้านระรื่น คาราโอเกะ
               3. ร้านกันเอง คาราโอเกะ
ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
 
     
 
     
 
     
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP