Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจแคมป์คนงานก่อสร้างเพื่อแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT

pll_content_description

TOP