Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปปภัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น. นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปปภัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 ณ วัดประโชติการาม ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี  มีนายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP