Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี นางจารุณี เขมะรังษี พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่ อบต.ท่างาม หมู่ 7 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP