Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมทำบุญตามโครงการผู้ว่าชวนเช้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5

pll_content_description

 วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานทำบุญตามโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี  และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดกิ่งประดิษฐ์ ต.พักทัน อ.บางระจัน 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP