Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2560

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  และคณะกรรมการ ศปถ.จว.สิงห์บุรี ร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2560 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ จากห้องประชุม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ที่ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางหลังใหม่

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP