Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2560

pll_content_description

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์และรายงานผลการดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดสิงห์บุรี

 

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP