Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ.2560-2564

pll_content_description

 วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายจักรกฤษณ์ ง่อยจันทร์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ.2560-2564 จัดโดย สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สิงห์บุรี ณ ห้องจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง มีว่าที่ ร.ต.ธรรมศิฑชัย สามกษัตริย์ ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับมอบหมายเป็นประธานเปิดประชุม

   

 

   

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP