Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสิงห์บุรี

pll_content_description

 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมช้างเอราวัณ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสิงห์บุรี ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยมีนายสุนิติ พรายศรี จากสำนักพระราชวังได้ให้คำแนะนำพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่และรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมงานโดยได้หารือและเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ

 

 

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP