Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุม เตรียมพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 3

pll_content_description

 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่ 2 อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประชุม เตรียมพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 3 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจพิธีการและกิจกรรมในงาน

ได้แก่ การจัดบูธนิทรรศการ  ศูนย์เพื่อนใจ กิจกรรมพี่สอนน้องโดยศิลปินดารา GMM GRAMMY กิจกรรมสร้างสุขให้น้อง และมินิคอนเสริต์   โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับมอบหมายร่วมจัดบูธนิทรรศการชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จำนวน 1 บูธ
 
 
 
 
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP