Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสุชญา มีดีภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนณ วัดห้วยเจริญสุข หมู่ที่ 9 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยทำการสาธิตอาชีพอิสระตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3  จำนวน 1อาชีพ ได้แก่ อาชีพการทำเค้กกล้วยหอม 

 

   

 

   

 

   

 

   

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP