Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวทางประชารัฐประจำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2560

pll_content_description

 วันที่ 31 พ.ค.60  เวลา 13.30 น. นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวทางประชารัฐประจำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี  โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุม  เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี 

ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
 
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP