Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2561

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2561 ณ บริเวณอาคารกีฬาเอนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP