Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการสาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี จัดทำโครงการสาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระ  การทำพวงกุญแจด้วยผ้าในรูปแบบสัตว์ต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 70 คน 

 

   

 

   

 

   

 

 
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP