Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการสาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

pll_content_description

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี จัดทำโครงการสาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ  หอประชุมอำเภอท่าช้าง อำเภอท่าช้าง   จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระ  การทำหมี่กรอบ 

   

 

   

 

   

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP