Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการสาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560 จังหวัดสิงห์บุรี โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บริเวณ ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี โดยมีการสาธิตอาชีพอิสระ  การทำพวงกุญแจด้วยผ้าในรูปแบบสัตว์ต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 50 คน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP