Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 12)

ขนาด : 2951.1 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-27 03:34:33+07

pll_file_nameคู่มือปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน (อสร.)

ขนาด : 5395.6 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2022-09-08 02:36:28+07

pll_file_nameทะเบียนรายชื่อวิทยากรฝึกอาชีพ สำนักงานแรงงานสิงห์บุรี

ขนาด : 131.31 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 08:57:48+07

pll_file_nameแผนยุทธศาสต์ด้านแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2562-2564

ขนาด : 2517.77 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 08:57:17+07

pll_file_nameคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ขนาด : 3207.09 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 08:56:08+07
TOP